Wetshistoriek

Ingevoegd bij bijzonder decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 30 mei 2016 (BS 6 juli 2016).