Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, administratie
Annot. Art. 54
Art. 54.
De artikelen 87, §§ 1 tot 4, 88, §§ 1 en 2, alsook artikel 89 van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
De regels die van toepassing zijn op de betrekkingen tussen de openbare overheden en de syndicale organisaties van de ambtenaren die van deze overheid afhangen, evenals de betrekkingen met de leden van deze syndicale organisaties, behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid wat betreft de Duitstalige Gemeenschap en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, met inbegrip van het onderwijs.