Wetshistoriek

Gewijzigd bij de wet van 7 januari 2002 (BS 1 februari 2002), bij de wet van 5 mei 2003 (BS 12 juni 2003), bij de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006) en bij de wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijziging van dit artikel bij de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1755/1

Blz. 1: