Annot. Art. 10
Art. 10.
Artikel 23 van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap, behoudens wat de personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs betreft, die lid van het Parlement en van de regering mogen zijn.