Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de wet van 6 januari 2014: Geraadpleegde versie