Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

EERSTE TITEL. FINANCIELE MIDDELEN    

TITEL II. VOORKOMING EN REGELING VAN DE CONFLICTEN    

HOOFDSTUK I. Bevoegdheidsconflicten.     

Afdeling 1. Voorkoming van de bevoegdheidsconflicten    

HOOFDSTUK II. Overleg en samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten    

Afdeling 1. Het Overlegcomité    

Afdeling 2. Interministeriële Conferenties    

Afdeling 2bis. Werking van het Overlegcomité    

Afdeling 3. Voorkoming en regeling van de belangenconflicten    

TITEL III. GEBRUIK DER TALEN    

HOOFDSTUK I. De ministeries van de Gemeenschap en het Gewest    

HOOFDSTUK II. De diensten van de Executieven van de Gemeenschap en van het Gewest    

Afdeling 1. Diensten van de Regeringen waarvan de werkkring het gehele ambtsgebied van de Vlaamse Gemeenschap, van de Franse Gemeenschap of van het Waalse Gewest bestrijkt.    

Afdeling 2. Diensten van de Regeringen waarvan de werkkring niet het gehele ambtsgebied van de Vlaamse Gemeenschap,van de Franse Gemeenschap of van het Waalse Gewest bestrijkt.    

Afdeling 3. Sancties en toezicht    

HOOFDSTUK III. Slotbepaling    

TITEL IV. BESTUREN ONDER VOOGDIJ EN ONDERGESCHIKTE BESTUREN    

TITEL V. SLOTBEPALINGEN