Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

TaalWettekst
Er zijn momenteel geen andere versies beschikbaar