Huidige taal
Art. 46.
De handelingen van de overheden van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en andere bestuursoverheden mogen niet in strijd zijn met de decreten en de reglementen van de Gemeenschappen of de Gewesten, welke die overheden met de uitvoering daarvan kunnen belasten.
De Koning brengt de wetten in overeenstemming met deze bepaling.
Andere talen