Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, administratie
Annot. Art. 44
Art. 44.
De bepalingen van hoofdstuk II treden in werking op de dag van de in artikel 88, § 2, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen bedoelde overname van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, van de Franse Gemeenschap en van het Waalse Gewest door hun respectieve Regeringen.
Op dezelfde dag houden de bepalingen van hoofdstuk I, die betreffende het Ministerie van het Brusselse Gewest uitgezonderd, op uitwerking te hebben.