Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1980 (BS 15 augustus 1980).

Lees meer