Geraadpleegde versie
Art. 43.
De Vast Wervingssecretaris alleen is bevoegd om bewijzen omtrent de bij de afdelingen I en II vereiste taalkennis uit te reiken.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex