Huidige taal
Art. 43.
De Vast Wervingssecretaris alleen is bevoegd om bewijzen omtrent de bij de afdelingen I en II vereiste taalkennis uit te reiken.
Andere talen