Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, administratie
Annot. Art. 42
Art. 42.
De bepalingen van de hoofdstukken VII en VIII van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, zijn op de in afdelingen I en II bedoelde diensten van toepassing.