Huidige taal
Art. 42.
De bepalingen van de hoofdstukken VII en VIII van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, zijn op de in afdelingen I en II bedoelde diensten van toepassing.
Andere talen