Huidige taal
Art. 41.
De diensten van de Waalse Gewestregering waarvan de werkkring zowel gemeenten van het Frans als van het Duits taalgebied omvat, gebruiken het Frans of het Duits als bestuurstaal, naargelang hun zetel in het Frans of in het Duits taalgebied is gevestigd.
Voor de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen, gebruiken die diensten de taal of talen die ter zake opgelegd zijn aan de plaatselijke diensten van hun ambtsgebied.
In die diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden als hij niet een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken vastgestelde kennis heeft van de taal van het gebied.
De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de bepalingen van het tweede lid.
Andere talen