Huidige taal
Art. 40.
De diensten van de Vlaamse regering en van de Franse Gemeenschapsregering waarvan de werkkring gemeenten uit Brussel-Hoofdstad omvat, gebruiken respectievelijk het Nederlands of het Frans als bestuurstaal.
Als de werkkring van de in het eerste lid bedoelde diensten zich eveneens uitstrekt over gemeenten van het Nederlands respectievelijk Frans taalgebied met een speciale taalregeling, dan is op die diensten met betrekking tot die gemeenten de taalregeling van toepassing, die door de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de plaatselijke diensten van de gemeenten, voor de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen.
In die diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden als hij niet een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken vastgestelde kennis heeft van de taal van het gebied.
De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de bepalingen van het tweede lid.
Andere talen