Huidige taal
Art. 33bis.
Om te beletten dat de consensus bereikt wordt, in de gevallen waarin het Overlegcomité krachtens de wet volgens de procedure van de consensus dient te beslissen, dienen de twee leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het voorstel te verwerpen dat aan het Overlegcomité voorgelegd werd.
Loading..