Trefwoorden:Overlegcomité, Overlegcomité, werking
Annot. Art. 31ter
Art. 31ter.
Het Overlegcomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de nadere werkingsregels van het Comité zijn vermeld.
Met naleving van de door elk van de regeringen vastgestelde uitvoeringsmodaliteiten bepaalt dit huishoudelijk reglement ten minste :
- de mededelingsmodaliteiten van de agenda en de beslissingen van het Comité aan de verschillende Parlementen;
- de formalisering van de procedures opdat de regeringen tijdig de standpunten kunnen voorbereiden die ze in het Overlegcomité zullen verdedigen.