Huidige taal
Art. 31bis.
Het Overlegcomité kan, met het oog op het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, gespecialiseerde comités oprichten, "interministeriële conferenties" genoemd en samengesteld uit leden van de Regering en van de Regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
In ieder geval richt het Overlegcomité een Interministeriële Conferentie voor het buitenlands beleid op. In deze Interministeriële Conferentie informeert de Regering de Executieven regelmatig over het buitenlands beleid, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een Regering.
Andere talen