Geraadpleegde versie
Art. 31/1.
Het Overlegcomité is het centraal punt voor overleg, samenwerking en coördinatie tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, om met naleving van eenieders bevoegdheden, individuele of gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex