Wetshistoriek

Vervangen bij de wet van 16 juni 1989 (BS 17 juni 1989);

Paragraaf 3: ingevoegd bij de wet van 20 maart 2007 (BS 13 juni 2007).

Lees meer