TITEL I. HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED    

TITEL Ibis. ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET FEDERALE BELGIË, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN    

TITEL II. DE BELGEN EN HUN RECHTEN    

TITEL III. DE MACHTEN    

HOOFDSTUK I. DE FEDERALE KAMERS    

Afdeling I. De Kamer van volksvertegenwoordigers    

Afdeling II. De Senaat    

HOOFDSTUK II. DE FEDERALE WETGEVENDE MACHT    

HOOFDSTUK III. DE KONING EN DE FEDERALE REGERING    

Afdeling I. De Koning    

Afdeling II. De federale Regering    

Afdeling III. De bevoegdheden    

HOOFDSTUK IV. DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN    

Afdeling I. De organen    

Onderafdeling I. De Gemeenschaps- en Gewestparlementen    

Onderafdeling II. De Gemeenschaps- en Gewestregeringen    

Afdeling II. De bevoegdheden    

Onderafdeling I. De gemeenschapsbevoegdheden    

Onderafdeling II. De gewestbevoegdheden    

Onderafdeling III. Bijzondere bepalingen    

HOOFDSTUK V. HET GRONDWETTELIJK HOF, DE VOORKOMING EN DE REGELING VAN CONFLICTEN    

Afdeling I. De voorkoming van de bevoegdheidsconflicten    

Afdeling II. Het Grondwettelijk Hof    

Afdeling III. De voorkoming en de regeling van de belangenconflicten    

HOOFDSTUK VI. DE RECHTERLIJKE MACHT    

HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN STATE EN DE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES    

HOOFDSTUK VIII. DE PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN    

TITEL IV. DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN    

TITEL V. DE FINANCIËN    

TITEL VI. DE GEWAPENDE MACHT    

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN    

TITEL VIII. DE HERZIENING VAN DE GRONDWET