Trefwoorden:discriminatie (verbod), gelijkheidsbeginsel, non-discriminatiebeginsel, vreemdeling, gelijke behandeling
Annot. Art. 191
Art. 191.
Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.