Trefwoorden:besluit, besluit, bekendmaking, besluit, inwerkingtreding, decreet, decreet, bekendmaking, ... (toon meer)
Annot. Art. 190
Art. 190.
Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.