Trefwoorden:Grondwet, Grondwet, primauteit, hiërarchie der normen
Annot. Art. 188
Art. 188.
Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn alle daarmee strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven.