Trefwoorden:leger, vreemde troepen
Annot. Art. 185
Art. 185.
Vreemde troepen mogen niet dan krachtens een wet tot de dienst van de Staat worden toegelaten, het grondgebied bezetten of er doorheen trekken.