Trefwoorden:leger
Annot. Art. 182
Art. 182.
De wet bepaalt op welke wijze het leger wordt aangeworven. Zij regelt eveneens de bevordering, de rechten en de verplichtingen van de militairen.