Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 16 februari 2017, nr. 19/2017

“B.21. Artikel 24, § 2, van de Grondwet bepaalt :