Trefwoorden:bijzondere financieringswet, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, financiering, financieel federalisme, gewest, ... (toon meer)
Annot. Art. 177
Art. 177.
Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het financieringsstelsel vast voor de gewesten.
De Gewestparlementen regelen, elk voor zich, de bestemming van hun ontvangsten bij de in artikel 134 bedoelde regelen.