Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, financiering, financieel federalisme
Annot. Art. 176
Art. 176.
Een wet stelt het financieringsstelsel voor de Duitstalige Gemeenschap vast.
Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap regelt de bestemming van de ontvangsten bij decreet.