Trefwoorden:autonomiebeginsel, belasting, belasting, Gemeenschappen en Gewesten, bijzondere financieringswet, financieel federalisme, ... (toon meer)
Annot. Art. 175
Art. 175.
Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het financieringsstelsel voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vast.
De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, de bestemming van hun ontvangsten bij decreet.