Trefwoorden:begroting, begroting(swet), goedkeuring, dotatie, eenjarigheidsbeginsel, Kamer van volksvertegenwoordigers, ... (toon meer)
Annot. Art. 174
Art. 174.
Elk jaar wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers de eindrekening vastgesteld en de begroting goedgekeurd. Evenwel stellen elk jaar de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, ieder wat hem betreft, de dotatie voor hun werking vast.
Alle staatsontvangsten en -uitgaven moeten op de begroting en in de rekeningen worden gebracht.