Trefwoorden:legaliteitsbeginsel, legaliteitsbeginsel in fiscale zaken, legaliteitsbeginsel, retributies, retributie
Annot. Art. 173
Art. 173.
Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.