Trefwoorden:begroting, belasting, eenjarigheidsbeginsel
Annot. Art. 171
Art. 171.
Over de belastingen ten behoeve van de Staat, de gemeenschap en het gewest wordt jaarlijks gestemd.
De regelen die ze invoeren, zijn slechts voor een jaar van kracht indien zij niet worden vernieuwd.