Trefwoorden:Europese Unie, Kamer van volksvertegenwoordigers, Senaat, verdrag
Annot. Art. 168
Art. 168.
Van bij het begin der onderhandelingen over elke herziening van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van de verdragen en akten waarbij deze verdragen zijn gewijzigd of aangevuld, worden de Kamers daarover geïnformeerd. Zij krijgen kennis van het verdragsontwerp vóór de ondertekening ervan.