Trefwoorden:burgerlijke stand, gemeente
Annot. Art. 164
Art. 164.
Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en het houden van de registers behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid.