Parlementaire voorbereiding

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3209/2

De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de Senaat overgezonden tekst (DOC 53 3209/001).