Parlementaire voorbereiding

Tekst geamendeerd door de Senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 5-2240/4

"Enig artikel

Artikel 23, derde lid, van de Grondwet wordt aangevuld met een punt 6°, luidende :

« 6° het recht op gezinsbijslagen. »"