Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 5 maart 2015, nr. 24/2015

“B.21.2. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt: