Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 23 januari 2019, nr. 6/2019

“B.6.1. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft om een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de onderscheiden wetgevers, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening ervan bepalen. Die rechten omvatten onder meer het te dezen van belang zijnde recht op sociale bijstand. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt niet wat die rechten, waarvan enkel het beginsel wordt uitgedrukt, impliceren, waarbij elke wetgever ermee is belast die rechten te waarborgen, overeenkomstig het tweede lid van dat artikel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten.”

Zie, in dezelfde zin:

Grondwettelijk Hof 12 maart 2020, nr. 39/2020, B.12.2;

Grondwettelijk Hof 12 maart 2020, nr. 41/2020, B.6.1;

Grondwettelijk Hof 12 november 2020, nr. 144/2020, B.26;

Grondwettelijk Hof 10 februari 2022, nr. 22/2022, B.9.1;

Grondwettelijk Hof 20 juli 2023, nr. 112/2023, B.5.2