Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 31 januari 1994 (BS 12 februari 1994).

Derde lid, 6° : Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).