Trefwoorden:hoven en rechtbanken, rechter, onafhankelijkheid, rechter, onverenigbaarheden, rechterlijke macht, onverenigbaarheden
Annot. Art. 155
Art. 155.
Geen rechter mag van een regering bezoldigde ambten aanvaarden, tenzij hij die onbezoldigd uitoefent en behoudens de gevallen van onverenigbaarheid bij de wet bepaald.