Trefwoorden:hoven en rechtbanken, rechter, benoeming voor het leven, rechter, niet-overplaatsbaarheid, rechter, onafzetbaarheid, rechterlijke macht, onafhankelijkheid, ... (toon meer)
Annot. Art. 152
Art. 152.
De rechters worden voor het leven benoemd. Zij worden in ruste gesteld op de bij de wet bepaalde leeftijd en genieten het bij de wet bepaalde pensioen.
Geen rechter kan uit zijn ambt worden ontzet of worden geschorst dan door een vonnis.
De overplaatsing van een rechter kan niet geschieden dan door een nieuwe benoeming en met zijn toestemming.