Trefwoorden:hoven en rechtbanken, hoven en rechtbanken, motiveringsplicht, hoven en rechtbanken, openbaarheid van de uitspraak
Annot. Art. 149
Art. 149.
Elk vonnis is met redenen omkleed. Het wordt openbaar bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. In strafzaken wordt het beschikkend gedeelte uitgesproken in openbare terechtzitting.