Trefwoorden:drukpersmisdrijf, hoven en rechtbanken, hoven en rechtbanken, openbaarheid terechtzitting, politiek misdrijf
Annot. Art. 148
Art. 148.
De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis verklaard.
Inzake politieke misdrijven en drukpersmisdrijven kan het sluiten der deuren niet dan met algemene stemmen worden uitgesproken.