Trefwoorden:eerbiediging privéleven en gezinsleven, persoonsgegevens
Annot. Art. 22
Art. 22.
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.
De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.