Trefwoorden:cassatieberoep, Hof van Cassatie, hoven en rechtbanken
Annot. Art. 147
Art. 147.
Er bestaat voor geheel België een Hof van Cassatie.
Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf.