Trefwoorden:hoven en rechtbanken, hoven en rechtbanken, oprichting, rechtscollege
Annot. Art. 146
Art. 146.
Geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet. Geen buitengewone rechtbanken of commissies kunnen, onder welke benaming ook, in het leven worden geroepen.