Trefwoorden:hoven en rechtbanken, hoven en rechtbanken, bevoegdheid, politieke rechten, subjectieve rechten
Annot. Art. 145
Art. 145.
Geschillen over politieke rechten behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.