Trefwoorden:burgerlijke rechten, federaal administratief rechtscollege, hoven en rechtbanken, hoven en rechtbanken, bevoegdheid, Raad van State, ... (toon meer)
Annot. Art. 144
Art. 144.
Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
De wet kan echter, volgens de door haar bepaalde nadere regels, de Raad van State of de federale administratieve rechtscolleges machtigen om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen.